Himmerlands Køre- og Rideforening

Opdateret 25-02-2018

  Velkommen til HKR's hjemmeside

Vinterkørsel og tilkørsel i Gerding: 

Næste kørsel er søndag den 11. marts kl. 10-13. 

Tema:  TOPPER- og TRÆNINGSKØRSEL. 

Håndmadder serveres i saddelrummet:  20 kr. 

Vi træner alle lige søndage frem til april i Gerding Ridehal, Gerdingvej 11,9520 Skørping. Fri træning, TREC, tømmertræk og topperkørsel udvælges som temaer, og der dystes på venskabelig vis. 

Vi kan hjælpe hinanden med seletøj og tilkørsel, hvis hesten er veltrænet fra jorden og uden tilbøjelighed til at sparke. 

HKRs brugskørselsvogn er placeret i hallen til fri afbenyttelse.

Pris kr. 50,00 pr. spand for medlemmer og kr. 75,00 for ikke medlemmer. Ønsker man frokost skal man melde til ved Randi senest 2 dage før på tlf. 4110 8812.

 


NYHEDER: 

Se også HKRs Facebook via dette link:  HKR-Himmerlands facebook 

Se også de samarbejdende køreselskabers aktiviteter: Vendsyssel Køreselskab -  Thy Køreselskab  - Midtjysk Køreselskab. Du er velkommen til alle aktiviteter. 

 

HVAD SKER - udover HKRs aktivitetskalender? 

04.03.18 hos MKS:  Tømmerkørselsstævne søndag i Lem Rideklub. 

29.03.18  hos MKS:  TREC kørestævne og FLØJT og KØR Skærtorsdag hos Grethe og Kurt Pedersen Uglkærvej 4 Tvis 7500 Holstebro. Stævnet starter ca. kl. 9 med kaffe.  20640453.

 

STATUS HKR.

25.02.18  20 personer og 9 heste mødte frem til tømmertræk og træningskørsel i Gerding. 

28.01.18: Kort bestyrelsesmøde. Morten sendes til DKFs banebyggerkursus på Holtegård. 

28.01.18: Vinterkørsel. 7 ekvipager udfordredes og deltog med stor iver i afprøvning af 4 TREC -opsætninger. 13 nød rullepølsen og osten. Næste vinterkørsel blev planlagt. 

17.01.18: Møde med VK, MKS, THKS. 

Bestyrelsen har taget initiativ til at mødes den 17.jan. med de nærliggende foreninger i Dansk Køreforbund: Vendsyssel Køreforening  (VK), Thy Køreselskab (ThKS) og Midtysk Køreselskab  (MKS) for at koordinere og samarbejde om aktiviteterne. VK var vært og mødet var givtigt. MKS og VK vil primært være dem, der afholder de pointgivende stævne. HKR og ThKS kan bedes om hjælp. Vi ser alle med glæde frem til deltagelse fra hinandens foreninger til træningsstævner, træning, kurser, skovture mv. Oversigt over alle foreningernes aktiviteter i 2018 - se menuen Aktivitetskalender. 

Der skal findes personer i hver forening, som vil være specialister og indvilge i at instruere i påsætning af seletøj og forspænding, samt tilkøring. De kan så bestilles af de andre foreninger til kurser. 

Der arbejdes også på at få uddannet specialister i de forskellige kørediscipliner. De skal fungere som gode instruktører eller "dommere" i de kammeratlige stævner. Hver forening kan specialisere sig. HKR vil byde ind med tømmertræk og ThKS måske med pløjning. 

TREC ønskes udviklet som disciplin og fantasien skal i udviklingsfasen gives frit løb ved træning og de "kammeratlige stævner". Vi medvirker alle gerne til, at TREC bliver en køresport, hvor der fastsættes stævnereglement. Men målsætningen skal være den oprindelige, at gøre ekvipagerne egnede til ridning/kørsel i naturen. 

Referat af mødet er undervejs og kan bestilles pr. mail. 

14.01.18:16 aktive kørefolk og 7 ekvipager kørte på kryds og tværs rundt i Gerdinghallen fra 10-12, hvorefter rullepølsemadder mv. blev nydt og snak om gode oplevelser og råd om vognkørsel føg på kryds og tværs over bordet. Et par heste og en kusk blev tilkørt og vi enedes om, at næste gang opsættes 4-5 TREC-forhindringer. 

11.01.18: Så er HKRs aktivitetskalender opdateret. Der er et par arrangementer, der endnu ikke ligger fast. Vi har møde med VK-TKS-MKS onsdag 17.Jan for at koordinere arrangementer. Så ændringer kan opstå. Vil du have kalender tilsendt, så giv besked eller send mailadresse.  


 

Vore nye polo t-shirt kan købes for kr. 150,00. Caps kr. 50,00. Vi forsøger at have tøjet med til vore kommende arrangementer. Henvendelse til Susanne Juul - .